SION    I   SNOLDELEV.      www.imro.dk


Region ØST
Hvem er vi
 
Snoldelev program PDF
 
Bibelcamping i Valby
 
 
Køge Missionshus
Legestue
Solstrålen
Legestue PDF
 
 
 
Dette weebsted vedligeholdes af
Ulrik Bay Jensen, Roskilde.
opdateret den 
05-01-2019.

PROGRAM FOR

INDRE  MISSION  I  SNOLDELEV

SION, Snoldelev Bygade 22 A.

 

2019

 

Januar

Fredag d. 4. kl. 18.00

Nytårsfest sammen med KFUM & K i Tune Menighedscenter.

Emne: "Vær velkommen Herrens år - med Grundtvig" ved

Christina og Jacob Leinum, Haslev.

 

Tirsdag d. 8. kl. 14.30

Evangelisk Alliances Bedemøde i Sion.

Hans Verner Lollike leder mødet.

 

Torsdag d. 10. kl. 14.30

Evangelisk Alliances Bedemøde i Sion.

Anker Klarskov Larsen leder mødet.

 

Tirsdag d. 22. kl. 19.30

KFUM's soldatermission i Roskildekredsen holder årsmøde i Sion.

Tidligere soldaterhjemsleder i Irak, nu studerende på RUC,

Amalie Ehmsen vil fortælle om sit arbejde i Irak.

Herefter er der kaffe, lotteri og en kort generalforsamling.

 

 

Februar

Tirsdag d. 5. kl. 14.30

Møde i Sion.

Hans Verner Lollike gennemgår

Johannes evangeliet kap. 19.

 

Tirsdag den 19. kl. 14,30

Møde i Sion.

Missionær, cand.theol. Thomas Høyer, vil tale ud fra Lukas kap. 15.

 

Marts

Tirsdag d. 5. kl. 14.30 

Møde i Sion.

Hans Verner Lollike gennemgår Johannes evangeliet kap. 20.

 

 

April

Tirsdag d. 2. kl. 14,30

Hans Verner Lollike gennemgår Johannes evangeliet kap. 21. 

 

Tirsdag d. 16. kl. 19,30

Møde i Sion. Optakt til påske.

Vi synger påskens salmer og læser bibelens påskefortællinger.

 

Maj

Tirsdag d. 7. kl. 14,30

Møde i Sion.

Emne:" Alter for en ukendt Gud" ved Hans Verner Lollike.

Tekst: Apost. Gerninger 17,14-34.

 

Tirsdag d. 21. kl. 19,30

Forårsfest i Sion.

Emne: " Herre gør mit liv til bøn" ved

sognepræst Karen Elise Nabe-Nielsen.

 

 

Juni

Tirsdag d. 11. kl. 19,30

Generalforsamling i Sion.

 

Søndag d. 23. juni kl. 18

Sct. Hans fest hos Kirsten og Ole Sørensen, Syv Holmevej 3,

Øster Syv, 4130 Viby Sj.

Grillen vil være tændt, medbring selv mad til grillen.

Tale  og herefter aftensang ved bålet.

.

.

Indre Mission i Snoldelev er en forening indenfor den danske folkekirke.
Alle er hjertelig velkomme til m
øderne.

Så bliver da tro, håb og kærlighed,
disse tre,
men størst er kærligheden.

     (1. Korinth 13,13) Bestyrelsen for Indre Mission i Snoldelev:

Anker Klarskov Larsen
Bødkers Vænge 4,
Snoldelev
4621 Gadstrup.

Tlf. 46 19 01 78
Tlf. 40 15 20 78


Kristen Eskildsen
Havdrupvej 9
5622 Havdrup

Tlf. 21 46 07 53

   
   

Siden opdateret den 5/1 2019 af Ulrik Jensen

  Siden opdateret den 12/11 2013 af Ulrik Jensen