SION    I   SNOLDELEV.      www.imro.dk


Region ØST
Hvem er vi
 
Snoldelev program PDF
 
Bibelcamping i Valby
 
 
Køge Missionshus
Legestue
Solstrålen
Legestue PDF
 
 
 
Dette weebsted vedligeholdes af
Ulrik Bay Jensen, Roskilde.
opdateret den 
12-11-2017.
Hvem er vi:
Denne hjemmeside dækker et område i Østsjælland, som der består af:
LEJRE, ROSKILDE, KØGE kommuner, samt nordlige del af halvøen Stevns.
Missionshusene i Snoldelev og Køge er en del af Indre Mission i Danmark (IM).

IM i Region Øst har følgende medarbejder:

Missionær Lennart Grønkjær-Davidsen, Ærøvej 88, st. th. 4200 Slagelse, Tlf: 60686052 lennart.groenkjaer-davidsen(at)indremission.dk
Fritidsforkynder Harry Dahlgaard, Sølvagerparken 28, 4293 Dianalund, mobil: 27146709  harry.dahlgaard(at)indremission.dk
Børnekonsulent Michael Nørgaard. kirkerupvej 21, 4200 Slagelse.  Tlf.: 20 78 57 98
Ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen. Rømersgade 17, 1362 København K. Tlf: 51 72 83 73


Indre Mission udfører sit arbejde i to missionshuse, samt møder i sognegårde, og privat.

Hver sommer er der en bibelcamping på Nordsjællands efterskole.

I Roskilde - Køge kredsen er følgende missionshuse:

Køge.

Kirkestræde 49, 4600 Køge.

Formand: Niels Chr. Madsen,
Granvej 39,
4632 Bjæverskov.
Tlf. 56 87 08 44

E-mail: ncm / get2net.dk  (erstat / med @)

Snoldelev.

Snoldelev Bygade 22 A, 4621 Gadstrup.

Formand: Anker Larsen
Bødkers Vænge 4,
Snoldelev
4621 Gadstrup.
Tlf. 46 19 01 78
Tlf. 40 15 20 78

Ud over de formænd og bestyrelsesmedlemmer der er nævnt ved hvert missionshus, er følgende medarbejder ansat af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Har du brug for en kontakt eller en samtale, er der mulighed for at skrive, ringe eller maile til disse medarbejde:


Missionær

Lennart Grønkjær-Davidsen,
Ærøvej 88, st. th.
4200 Slagelse,
Tlf: 60 68 60 52

lennart.groenkjaer-davidsen(at)indremission.dk


Fritidsforkynder
Harry Dahlgaard
Sølvagerparken 28,
4293 Dianalund.
mobil: 27 14 67 09

harry.dahlgaard(at)indremission.dk

     
Hvem er vi:

Indre Mission vil: Lede til Jesus - leve i Ham.

Den er udmøntet i fire indsatsområder:

* Fællesskab der favner
* Forkyndelse der frigør
* Fundament der fastholder
* Forvaltning der forandrer

Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse baseret på en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse.

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark - et navn og en opgave
Bevægelsens navn udtrykker også dens identitet.

At den er kirkelig betyder, at den vil virke inden for Den danske Folkekirke, i troskab mod dens læregrundlag og så vidt muligt i forbindelse med dens præster.

Anvendelsen af begrebet forening skal forstås i sammenhæng med den historiske situation i 1861 og årene forud. En udtalt skepsis blandt åndeligt vakte lægfolk til præster, der unødigt hårdt havde forvaltet den gamle forordning om religiøse sammenkomster i sognet, blev afløst af en ny tid, hvor gensidig respekt bilagde gamle stridigheder og forenede kræfterne i en fælles vision.

Hensigten med denne forening af ressourcer var at virke for den indre mission. Altså mission inden for landets grænse og blandt døbte mennesker - i modsætning til den ydre mission, hvor man virkede uden for landets grænse og blandt hedninger. Den ydre mission havde dengang i 1861 allerede længe været organiseret. Ud fra denne forståelse afsluttes navnet med den præcisering, at bevægelsen skal udøve sin gerning i Danmark.

Det er Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.


Et vidt forgrenet arbejde

Samfund er betegnelsen på de lokale afdelinger rundt i landet. Det er her, unge og voksne gennem et aktivt og ansvarsfuldt lederskab skaber rammerne for det nutidige missionsarbejde. Tusindvis af ulønnede ledere udgør den afgørende ressource og får hjælp af en række lokale og landsdækkende, lønnede medarbejdere. Det er missionærer, missionærmedhjælpere, ungdomskonsulenter, musikkonsulenter og sekretærer.

I 1979 etableredes Indre Missions Ungdom (IMU) som foreningens eget ungdomsarbejde.

Indre Mission har udstationeret en række børnekonsulenter til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som er et landsdækkende folkekirkeligt børnearbejde med hvem Indre Missions har et nært samarbejde.

Hertil kommer, at mange diakonale initiativer har rod i Indre Mission. Det gælder blandt andet Indenlandsk Sømandsmission, KFUM's Soldatermission, Blå Kors, Kristeligt Arbejde blandt Blinde og Kirkens Korshær. I Indre Missions ligger hovedvægten fortsat på forkyndelsen og vidnesbyrdet; men med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til medmennesker i nød.